1. Privacybeleid

Ortopedia Silvio, SL informeert gebruikers van de website over haar beleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers en klanten die kunnen worden verzameld door te browsen of diensten te contracteren via haar website.

In die zin garandeert Ortopedia Silvio, SL de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals weergegeven in de organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens en koninklijk besluit 1720 / 2007, van 21 december, waarmee de ontwikkelingsregeling van de LOPD is goedgekeurd. Het gebruik van deze website impliceert de acceptatie van dit privacybeleid.

2. Verzameling, doel en gegevensverwerking

Ortopedia Silvio, SL heeft de plicht gebruikers van haar website te informeren over de verzameling van persoonlijke gegevens die kunnen worden uitgevoerd, hetzij door een e-mail te sturen of door de formulieren op de website in te vullen. In deze zin zal Ortopedia Silvio, SL verantwoordelijk worden geacht voor de gegevens die zijn verzameld via de hierboven beschreven middelen.

Ortopedia Silvio, SL informeert gebruikers dat het doel van het verwerken van de verzamelde gegevens omvat: De aandacht van verzoeken van gebruikers, de opname inde contactagenda, de dienstverlening en het beheer van de commerciële relatie. De bewerkingen, procedures en technische procedures die worden uitgevoerd op een geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde manier en die het verzamelen, opslaan, wijzigen, overdragen en andere acties op persoonlijke gegevens mogelijk maken, worden beschouwd als de verwerking van persoonsgegevens.

Alle persoonlijke gegevens, die worden verzameld via de website van Ortopedia Silvio, SL, en daarom de overweging hebben om persoonsgegevens te verwerken, zullen worden opgenomen in de bestanden die voor het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming door Silvio Orthopaedics zijn gedeclareerd , SL

3. Communicatie van informatie aan derden

Ortopedia Silvio, SL informeert gebruikers dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden overgedragen aan derde organisaties, met de uitzondering dat voornoemde gegevensoverdracht wordt gedekt door een wettelijke verplichting of wanneer de levering van een dienst impliceert dat een contractuele relatie met een behandelingsmanager. In het laatste geval wordt alleen de overdracht van gegevens aan de derde partij uitgevoerd wanneer bedrijf A de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker heeft.

4. Verantwoordelijk voor de behandeling:

De datacontroller is Ortopedia Silvio, SL C / ROYO 5 en 7 ZARAGOZA Zaragoza 50006 CIF B99278434. Ortopedia Silvio, SL heeft haar dossier naar behoren geregistreerd in het Agentschap van PGegevensbescherming , hetzelfde kunnen raadplegen op www.agpd.es

5. Rechten van gebruikers

Organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens geeft belanghebbende partijen de mogelijkheid een reeks rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Voor zover de gegevens van de gebruiker worden verwerkt door bedrijf A. Gebruikers kunnen de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van de uitoefening van deze rechten, moet de gebruiker contact met hen opnemen via schriftelijke communicatie, door documentatie te verstrekken die hun identiteit (ID of paspoort) bewijst, op het volgende adres:

Ortopedia Silvio, SL
C / ROYO 5 EN 7
ZARAGOZA Zaragoza
50006 ES.

Deze mededeling moet de volgende informatie bevatten: voor- en achternaam van de gebruiker, de aanvraag voor het verzoek, het adres en de ondersteunende gegevens.
De uitoefening van rechten moet door de gebruiker worden uitgevoerd. Ze kunnen echter worden uitgevoerd door een persoon die is gemachtigd als wettelijk vertegenwoordiger van de geautoriseerde partij. In dit geval moet de documentatie worden overgelegd waaruit deze vertegenwoordiging van de belanghebbende blijkt.


Gebruik van cookies

Ortopedia Silvio maakt gebruik van eigen en externe cookies, waardoor het gemakkelijker wordt om door onze website te navigeren en gebruikersnavigatie te analyseren. Als u doorgaat met browsen, gaan wij ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.